KOWAX slovník pojmů ve svařování

MIG/MAG svařování

Podavač se osazuje standardně podávacími kladkami:

– pro svařování přídavnými materiály z oceli/nerezu (tvar drážky V) o příslušném průměru (jako přídavný materiál)
– pro svařovování přídavnými materiály z hliníku (tvar drážky U)  o příslušném průměru (jako přídavný materiál)
– pro svařování trubičkovými dráty (tvar U drážka s drážkováním) o příslušném průměru (jako přídavný materiál)

pozn.: Kladka má většinou dvě drážky, např. 1,0/1,2mm, změna se provádí jejím otočením.

Hořákové bowdeny (pro vedení  přídavného materiálu z podavače svářečky do koncového průvlaku hořáku, násl.el.oblouku):
– teflonový se používá pro svařování přídavnými materiály z hliníku/nerezu
– ocelový se používá na ocelové přídavné materiály

 

INVERTOR

Svařovací invertor je zřízení, které usměrní přímo běžné síťové napětí, toto usměrněné napětí potom elektronický obvod přemění na střídavé napětí vysoké frekvence. Toto vysokofrekvenční napětí se transformuje a usměrní na stejnosměrné napětí použitelné pro sváření, tzv. DC napětí. Ve zvláštních případech se ponechá výstup střídavý AC nebo, u moderních přístrojů, se elektronicky přepíná polarita, potom mluvíme o střídavém výstupním napětí AC.

ZATĚŽOVATEL

Svářečka má např. udávaný zatěžovatel: 160A při 30%, 123A při 60% a 95A při 100%. Tento konkrétní parametr znamená, že při teplotě okolí 40°C, do zásahu tepelnou ochranou můžeme nepřetržitě svařovat proudem 160A 3 minuty, potom ponechat pauzu k ochlazení 7 minut. Nebo svařovat proudem 123A po dobu 6 minut a potom udělat pauzu na chlazení 4 minuty, 95A po 10min. 10 minut = 100% Samozřejmě pokud je teplota okolí nižší než 40°C jsou parametry zatěžovatele násobně příznivější.

ARC FORCE

na výstupu invertoru je měření svařovacího proudu. Pokud např. svářeč neudrží elektrodu při práci v konstantní vzdálenosti od svařence, obvod Arc Force přidává a ubírá proud podle parametrů oblouku a tím se vytváří rovnoměrný svár.

ANTI STICK

obvod, který při zapalování oblouku pozná, že by došlo k přilepení elektrody a ihned omezí svařovací proud a tím zamezí přilepení elektrody

HOT START

obvod, který při zapalování oblouku nastaví parametry výstupu invertoru tak, aby usnadnil snadné zapálení oblouku.

PFC

Technologie PFC zajišťuje stabilní svařovací proces při kolísavém napětí v el. síti a to i při použití dlouhých prodlužovacích kabelů a při využití elektrocentrály, aniž by byl zjevný jakýkoliv rozdíl na oblouku.

SOFT START

tzv. měkký start. Funkce zajišťuje pomalý náběh svářečky po zapnutí. S touto funkcí je „vypadávání“ jističů při zapínání svářečky minulostí.

LIFT ARC

dotykové zapalování oblouku při svařování metodou TIG („náškrabem“).

HF

bezdotykové vysokofrekvenční zapalování oblouku při svařování metodou TIG („hodí to jiskru“).

MMA

zkratka označující ruční svařování obalenou elektrodou. (Z angl. Manual Metal Arc)

VRD  Voltage Reduction Device:

Pro zvýšení bezpečnosti obsluhy je redukováno napětí na obalené svářecí elektrodě v režimu přerušení sváření na napětí tzv. “bezpečné”. Je tak zajištěna bezpečnost obsluhy pokud by se dostala do kontaktu se svářecí elektrodou

TIG

zkratka pro svařování netavící se wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu – známé jako svařování pod argonem. Většina invertorů pro MMA svařování umožňuje také TIG svařování. (Z angl. Tungsten Inert Gas)

MIG/MAG

S rozšiřujícím se počtem multifunkčních invertorů schopných svařovat také metodami MIG/MAG, nabývají tyto zkratky na významu. MIG (Metal Inert Gas) resp. MAG (Metal Aktiv Gas) znamenají poloautomatické svařování v ochranné atmosféře inertního (Ar, Ar+He), resp. aktivního (CO2, Ar+CO2, Ar+O2) plynu.

Tlumivka (MIG/MAG zdroje)
regulace charakteristiky svářecího oblouku tvrdý/měkký.
Tvrdý – úzký oblouk provařuje do kořene,
Měkký – široký oblouk, tavná lázeň se lépe rozlévá.

BURN BACK

nastavitelná doba dohoření svářecího drátu od vypnutí spínače hořáku pro dohoření svářecího drátu k průvlaku

SHORT ARC

(krátký oblouk) týká se metody MIG-MAG a je to režim odtavování drátu kdy k oddělení kapičky dochází následkem krátkých zkratů na hrotu drátu v tavící lázni. (až 200x za sekundu) Tento způsob je vhodný pro: uhlíkové a nízkolegované oceli, nerez, hliník a slitiny. Aplikace: Svařování ve všech polohách, na jemných površích nebo pro první nános do obroušených hran, výhodou je menší přenos tepla do svařence a dobře ovladatelná lázeň.

SPRAY ARC

(rozstřikovaný oblouk) týká se metody MIG-MAG a je to režim tavení drátu při vyšších proudech a napětí s porovnáním s režimem Short arc a hrot drátu nepřichází do styku s tavnou lázní – z ní vychází oblouk , prostřednictvím kterého přechází kovové kapky pocházející z nepřetržitého tavení drátu, tedy bez výskytu zkratů.

PULZ

je funkce svářečky, která umí změnit průběh svařovacího proudu na pulsující, pulsy se odehrávají se v kladné půlvně svářecího proudu. Sváření se odehrává v modifikované formě režimu „spray arc“. Svářecí proud pulsuje z minimální hodnoty na maximální a frekvence pulsů se dá nastavit. Tuto funkci používají svářečky TIG i svářečky MIG-MAG. Tato funkce umožňuje lépe svařovat tenké materiály. Průběh svařovacího procesu je následující: Zapálí se oblouk ve fázi min. svařovacího proudu a nahřívá se svařenec. V momentě max. hodnoty svářecího proudu dochází k odtavení kapky svářecího drátu (MIG-MAG) a nánosu na svařenec. Pulsace je nastavitelná obvykle v rozmezí 30-300 Hz. Viz obrázek.

SYNERGIE

Synergie při svařování znamená, že při nastavení některého hlavního svařovacího parametru se současně nastaví i ostatní svařovací parametry.

Režim 2T/4T (režim dvoutakt-čtyřtakt)

Dvoutakt-stisknutím tlačítka na hořáku se uvede svářečka do chodu, puštěním tlačítka se zastaví. Používá se u krátkých svárů. Čtyřtakt – stisknutím tlačítka se spustí stroj a pak se tlačítko uvolní a svářečka zůstává v činnosti. Dalším stisknutím a uvolněním se svářečka zastaví. Tento režim se používá při dlouhých svárech, aby „nebolel“ prst. Funkce Čtyřtakt bývá doplňována ještě funkcí Bi-Level, uvádí se do činnosti krátkým zmáčknutím ovládacího tlačítka.

Bi-Level

tato funkce umožňuje ovládacím tlačítkem v průběhu svařování přepínat hodnotu svařovacího proudu ve dvou úrovních. První úroveň je normální nastavený svařovací proud, druhá hodnota je proud nižší.