TIG svařování

tig-svarovani

Svařování je nepostradatelnou součástí moderního průmyslu a stavebnictví, a jedním z nejefektivnějších a precizních postupů svařování je TIG (Tungsten Inert Gas) svařování. Tato metoda spojuje vysokou kvalitu svařovaného spoje a preciznost provedení, což ji činí oblíbenou volbou při výrobě a opravách komponentů, kde je klíčový důraz na pevnost a estetiku spoje.

Princip TIG svařování

Při TIG svařování hoří elektrický oblouk mezi wolframovou elektrodou a základním svařovaným materiálem. Oblouk je chráněn inertním plynem, který zabraňuje jeho oxidaci. Nejčastěji se používá argon, ale také heliem nebo jejich směsi.

Při ručním TIG svařování drží svářeč v jedné ruce hořák a ve druhé přídavný materiál, který přidává do svarové lázně po kapkách. Při mechanizovaném nebo automatizovaném TIG svařování je přídavný materiál přiváděn automaticky.

Výhody TIG svařování

TIG svařování má řadu výhod, které z něj činí oblíbenou metodu svařování pro náročné aplikace. Mezi hlavní výhody patří:

  • Vysoká kvalita svarů - TIG svařování umožňuje dosáhnout velmi kvalitních svarů s minimálním rozstřikem a dobrými mechanickými vlastnostmi.
  • Možnost svařování tenkých materiálů - TIG svařování lze použít pro svařování velmi tenkých materiálů, až do 0,1 mm.
  • Možnost svařování složitých tvarů - TIG svařování umožňuje svařovat i složitější tvary, jako jsou například trubky nebo klenby.
  • Možnost svařování různých materiálů - TIG svařování lze použít pro svařování široké škály materiálů, včetně hliníku, nerezových ocelí, mědi, titanu a dalších.

Nevýhody TIG svařování

Mezi nevýhody TIG svařování patří:

  • Vyšší cena - TIG svařování je nákladnější než jiné metody svařování, jako je například svařování MIG/MAG.
  • Vyšší nároky na svářeče - TIG svařování je poměrně náročná metoda, která vyžaduje od svářeče určité zkušenosti a dovednosti.

Použití TIG svařování

TIG svařování se používá v široké škále průmyslových aplikací, včetně:

  • Automobilový průmysl - TIG svařování se používá pro svařování karoserií, motorů a dalších komponentů automobilů.
  • Letecký a kosmický průmysl - TIG svařování se používá pro svařování leteckých a kosmických konstrukcí, jako jsou například trupy letadel, raketové motory a další.
  • Elektrotechnický průmysl - TIG svařování se používá pro svařování elektrických zařízení, jako jsou například transformátory, motory a další.
  • Zdravotnický průmysl - TIG svařování se používá pro svařování zdravotnických zařízení, jako jsou například implantáty, nástroje a další.

TIG svařování zaujímá v průmyslu významné místo díky své preciznosti a schopnosti vytvářet vysokokvalitní spoje. Jeho univerzálnost a schopnost pracovat s různými materiály z něj činí neocenitelný nástroj pro výrobce a svařovací specialisty. S neustálým pokrokem v technologii a materiálech lze očekávat, že TIG svařování bude hrát klíčovou roli v budoucnosti svařovacího průmyslu.