KOWAX skladování svařovacích materiálů

PDF ke stažení

Prostory pro skladování

Veškeré PM pro svařování, musí být skladovány v prostorech k tomu určených, zaručujících celoročně minimální teplotu 15°C a relativní vlhkost do 60%. PM musí být skladovány v originálním , neporušeném balení. Prostory musí být vybaveny kalibrovaným monitorovacím zařízením pro teplotu a vlhkost. Prostory musí být bezprašné.

Doba skladování

elektrody – pokud jsou skladovány déle než 1 rok, je nutno před jejich použitím provést ověření jejich vlastností zkušebním návarem s potřebnými zkouškami.

Plné a trubičkové dráty – jestliže jsou dráty skladovány v originálních neporušených obalech, za podmínek uvedených pro skladování s vyloučením vlivu okolního agresivního prostředí, lze pokládat jejich životnost do 2 let.

Tavidla

  • papírové pytle … 2 roky
  • kovové sudy … 3 roky

Po překročení doby skladování, je nutno mat. před použitím přezkoušet. O využití materiálů, uskladněných déle než je výše uvedeno, rozhodne Svářecí dozor na základě doporučení výrobce.

Uložení

Při skladování mohou být stohovány maximálně 2 palety (v závislosti na typu a balení).

Monitoring

O teplotě a vlhkosti se musí vést záznamy.