Co je elektrický svařovací oblouk a jak funguje

svarovani-mig

Elektrický svařovací oblouk je základní technologie v moderním svařování, která umožňuje pevné spojování kovových materiálů prostřednictvím intenzivního tepla generovaného elektrickým proudem. Tento proces, vytvářený mezi elektrodou a svařovaným materiálem, je klíčový pro mnoho průmyslových odvětví, jako je stavebnictví, automobilový průmysl nebo lodní výroba. Pochopení principů elektrického oblouku a jeho různých typů je zásadní pro efektivní a bezpečné svařování, ať už jde o tradiční metody, jako je obalený oblouk, nebo o moderní technologie, jako je TIG svařování.

Principy fungování elektrického svařovacího oblouku

Elektrický oblouk je jev, při kterém elektrický proud přeskakuje mezi dvěma vodiči, které nejsou v přímém kontaktu, čímž se vytváří oblouk intenzivního světla a tepla. Ve svařování se tento oblouk vytváří mezi elektrodou a svařovaným materiálem. Když se elektroda přiblíží k materiálu, elektrický proud překoná mezeru a ionizuje okolní plyn, což vede k tvorbě plazmy. Tato plazma má velmi vysokou teplotu, která je schopna roztavit kov.

 1. Elektroda: Elektroda může být buď spotřebovávající (jako v případě obalené elektrody), nebo nespotřebovávající (například wolframová elektroda v TIG svařování). Spotřebovávající elektroda slouží jak jako zdroj oblouku, tak jako přídavný materiál, zatímco nespotřebovávající elektroda se používá pouze k vytvoření oblouku.

 2. Svařovaný materiál: Materiál, který má být svařen, je obvykle kov, který se díky teplu oblouku roztaví a poté opět ztuhne, čímž se vytvoří pevný spoj.

 3. Plynová ochrana: U některých metod svařování, jako je MIG nebo TIG, je oblast oblouku chráněna inertním plynem (například argon nebo hélium), který chrání roztavený kov před oxidací a jinými nežádoucími reakcemi s okolním vzduchem.

Typy svařovacích oblouků

Existuje několik typů elektrických svařovacích oblouků, které se liší v závislosti na použité metodě a aplikaci:

 1. Obalený oblouk (SMAW): Tento typ oblouku se používá v obaleném elektroda svařování, kde elektroda je pokryta tavidlem. Tento tavidlo vytváří ochrannou atmosféru kolem oblouku, což zabraňuje kontaminaci roztaveného kovu.

 2. MIG/MAG (GMAW): V této metodě se používá kontinuální drátová elektroda a ochranný plyn, který vytváří stabilní oblouk a chrání roztavený kov. MIG svařování používá inertní plyny (například argon), zatímco MAG svařování využívá aktivní plyny (například oxid uhličitý).

 3. TIG (GTAW): TIG svařování používá nespotřebovávající wolframovou elektrodu a ochranný inertní plyn. Tento typ oblouku je velmi stabilní a umožňuje precizní kontrolu nad svařovacím procesem.

Výhody a nevýhody jednotlivých metod

Každá svařovací metoda má své výhody a nevýhody, které je důležité zvážit při výběru správné techniky pro konkrétní aplikaci:

 • SMAW (obalený oblouk):

  • Výhody: Univerzální použití, jednoduchá příprava a nižší náklady na zařízení.
  • Nevýhody: Větší množství rozstřiku, nižší efektivita ve srovnání s jinými metodami.
 • MIG/MAG (kontinuální oblouk):

  • Výhody: Vyšší rychlost svařování, menší množství rozstřiku, snadné automatizování.
  • Nevýhody: Vyšší náklady na zařízení, potřeba ochranných plynů.
 • TIG (wolframový oblouk):

  • Výhody: Vysoká kvalita svarů, precizní kontrola nad procesem, vhodné pro tenké materiály.
  • Nevýhody: Pomalejší rychlost svařování, vyšší nároky na dovednosti svářeče.

Význam svařovacích proudů a napětí

Výběr správného svařovacího proudu a napětí je klíčový pro dosažení kvalitního svaru:

 • Svařovací proud: Ovlivňuje teplotu oblouku a hloubku průvaru. Vyšší proud zvyšuje teplotu a umožňuje hlubší průvar, což je vhodné pro svařování silnějších materiálů.

 • Napětí: Ovlivňuje délku oblouku a šířku svaru. Vyšší napětí zvyšuje délku oblouku a může vést k širšímu svaru, což je vhodné pro širší spoje a tenké materiály.

Bezpečnostní aspekty

Svařování elektrickým obloukem vyžaduje dodržování bezpečnostních opatření:

 1. Ochrana zraku: Použití kvalitních svařovacích kukel a ochranných brýlí k ochraně očí před intenzivním zářením.

 2. Ochrana pokožky: Nošení ochranného oděvu, rukavic a obuvi k ochraně před popáleninami způsobenými ultrafialovým zářením a roztaveným kovem.

 3. Ochrana před výpary: Zajištění dostatečné ventilace a použití respirátorů k ochraně před nebezpečnými výpary a plyny.

 4. Ochrana proti elektrickému šoku: Dodržování bezpečnostních postupů a pravidelná kontrola svařovacího zařízení k prevenci elektrických šoků.

Elektrický svařovací oblouk je nezbytným nástrojem v moderním průmyslu, který umožňuje pevné a spolehlivé spojování kovových materiálů. Pochopení jeho principů, typů a bezpečnostních opatření je klíčové pro efektivní a bezpečné svařování. Díky neustálému vývoji technologií a metod se svařování stává stále efektivnějším a bezpečnějším, čímž přispívá k rozvoji mnoha průmyslových odvětví. Pokud se chystáte začít se svařováním, nebo se jen chcete dozvědět více o této fascinující technologii, vždy dbejte na bezpečnost a neustále se vzdělávejte v nejnovějších technikách a postupech.

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně volby správné svařovací metody, ať už se jedná o MMA, MIG/MAG nebo TIG, neváhejte se na nás obrátit. Jsme připraveni vám poskytnout potřebné informace a asistenci, abyste mohli udělat informované rozhodnutí. Naše služby jsou k dispozici jak profesionálním svářečům, tak i domácím kutilům, kteří hledají rady a podporu při svých projektech. Rádi vám pomůžeme s výběrem a řešením vašich specifických potřeb, ať už se jedná o bezpečnostní zásady, technické specifikace nebo moderní technologie v oblasti svařování.