Redukční ventily a jejich použití při svařování

redukcni-ventil

Redukční ventily jsou nezbytnou součástí svařovacího vybavení, jelikož zajišťují regulaci tlaku plynu z tlakové láhve na pracovní tlak potřebný pro svařování. Správný výběr a používání redukčního ventilu je klíčové pro bezpečnost a efektivitu svařovacího procesu.

Funkce redukčního ventilu

Hlavní funkcí redukčního ventilu je snižování tlaku plynu ze dvou stupňů:

 1. První stupeň: Snižuje tlak plynu z vysoké hodnoty v tlakové láhvi na mezistupeňový tlak.
 2. Druhý stupeň: Dále snižuje tlak plynu z mezistupeňové hodnoty na požadovaný pracovní tlak pro svařování.

Kromě redukce tlaku redukční ventily plní i další důležité funkce:

 • Filtrace plynu: Odstraňují nečistoty a kondenzát z plynu, které by mohly poškodit svařovací zařízení.
 • Regulace průtoku plynu: Umožňují plynulou regulaci průtoku plynu dle potřeby svářeče.
 • Udržování konstantního tlaku: Zajisťují konstantní pracovní tlak plynu i při kolísání tlaku v tlakové láhvi.

Typy redukčních ventilů

Redukční ventily se dělí do dvou hlavních kategorií:

 • Jednostupňové redukční ventily: Mají pouze jeden stupeň redukce tlaku a jsou vhodné pro aplikace s nízkým průtokem plynu.
 • Dvoustupňové redukční ventily: Mají dva stupně redukce tlaku a jsou vhodné pro aplikace s vyšším průtokem plynu a pro dosažení přesnějšího regulačního tlaku.

Redukční ventily se dále dělí dle typu plynu, pro který jsou určeny, a dle způsobu připojení k tlakové láhvi.

Použití redukčního ventilu

Před použitím redukčního ventilu je důležité se seznámit s návodem k obsluze a dodržovat pokyny výrobce. Obecný postup pro použití redukčního ventilu je následující:

 1. Připojení redukčního ventilu k tlakové láhvi:
  • Ujistěte se, že je tlaková láhev zavřená.
  • Nasaďte matici redukčního ventilu na hrdlo tlakové láhve a pevně ji zašroubujte.
  • Otevřete ventil tlakové láhve pomalu.
 2. Nastavení pracovního tlaku:
  • Pomocí regulačního šroubu na redukčním ventilu nastavte požadovaný pracovní tlak.
  • Pracovní tlak by měl být v souladu s doporučením výrobce svařovacího zařízení a s typem svařovaného materiálu.
 3. Připojení redukčního ventilu k svařovacímu zařízení:
  • Pomocí hadice připojte redukční ventil k svařovacímu zařízení.
  • Ujistěte se, že hadice je pevně připojena a že nedochází k únikům plynu.
 4. Zahájení svařování:
  • Otevřete regulační ventil na redukčním ventilu pro zahájení průtoku plynu.
  • Zapněte svařovací zařízení a začněte svařovat.
 5. Ukončení svařování:
  • Zavřete regulační ventil na redukčním ventilu.
  • Zavřete ventil tlakové láhve.
  • Odpojte redukční ventil od svařovacího zařízení.

Důležité bezpečnostní pokyny při používání redukčního ventilu

 • Před použitím redukčního ventilu se vždy seznámte s návodem k obsluze a dodržujte pokyny výrobce.
 • Pravidelně kontrolujte redukční ventil na poškození a úniky plynu. Pokud zjistíte jakékoli poškození, redukční ventil nepoužívejte a vyměňte ho za nový.
 • Nepoužívejte redukční ventil k jiným účelům, než pro které je určen.
 • Při práci s redukčním ventilem a tlakovou lahví vždy dodržujte bezpečnostní předpisy.
 • Uchovávejte tlakové lahve v chladu a mimo dosah přímého slunečního záření.
 • Nepoužívejte tlakové lahve s prošlou lhůtou použitelnosti.

Doporučení

 • Pro zajištění maximální bezpečnosti a přesnosti se doporučuje používat dvoustupňové redukční ventily.
 • Po každém použití zavřete ventil tlakové láhve, i když svařujete jen krátkou dobu.
 • Pravidelně kontrolujte a vyměňujte filtry v redukčním ventilu.
 • Skladujte redukční ventily v suchém a čistém prostředí.

Dodržováním výše uvedených pokynů a doporučení zajistíte bezpečné a efektivní používání redukčního ventilu při svařování.

Kromě výše uvedených informací je důležité se také seznámit s normami a předpisy týkajícími se používání tlakových lahví a svařovacího zařízení v České republice.

Pokud máte jakékoli další otázky nebo potřebujete další informace ohledně redukčních ventilů, neváhejte nás kontaktovat. Náš odborný tým je připraven vám poskytnout informace, doporučení a podporu, abyste mohli dosáhnout úspěšných a spolehlivých svarů ve vaší práci.