Svářování tenkých materiálů

svarovani-tenkych-materialu

Svářování tenkých materiálů, jako jsou plechy s tloušťkou do 3 mm, představuje specifickou výzvu, která vyžaduje precizní přístup a správné techniky. V opačném případě hrozí propálení materiálu, tvorba vad a nekvalitní spoj. V tomto článku se zaměříme na klíčové aspekty svařování tenkých materiálů a probereme vhodné metody, přípravu a užitečné tipy pro dosažení optimálních výsledků.

Vhodné metody svařování

Pro svařování tenkých plechů se běžně používají následující metody:

 • Wolframové inertní plynové svařování (TIG): Tato metoda se vyznačuje vysokou přesností a čistotou svaru. Využívá se inertní plyn k ochraně svarové lázně před oxidací a wolframovou elektrodu, která se netaví. TIG je ideální pro svařování nerezové oceli, hliníku a dalších barevných kovů.
 • Svařování s tavnou elektrodou v ochranné atmosféře plynů (MAG/MIG): Tato metoda je univerzálnější a umožňuje svařovat různé typy kovů. Využívá se tavná elektroda, která se spotřebovává během svařování, a ochranný plyn, který chrání svarovou lázeň před oxidací. MAG/MIG je efektivní pro svařování delších spojů.
 • Plazmové svařování: Tato metoda se podobá svařování TIG, ale využívá plazmový oblouk s vyšší hustotou energie. Plazmové svařování umožňuje hlubší průvar a je vhodné pro svařování hliníku, nerezové oceli a dalších materiálů s nízkým tepelným vodivostí.
 • Elektronové svařování: Tato metoda využívá svařovací paprsek s vysokou energií k roztavení materiálu. Elektronové svařování je vhodné pro svařování miniaturních komponent a materiálů s nízkým bodem tavení.

Příprava materiálu pro svařování tenkých materiálů

Před svařováním tenkých materiálů je nezbytné provést důkladnou přípravu materiálu. Tato fáze zahrnuje několik důležitých kroků, které zajistí optimální podmínky pro svařovací proces:

 1. Očištění: Prvním krokem je důkladné očištění materiálu od veškerých nečistot, mastnoty a rezavých povrchů. Použijte vhodné čisticí prostředky a nástroje k odstranění jakýchkoli nečistot, které by mohly ovlivnit kvalitu svaru.
 2. Odstranění okrajů: Pokud je to možné, je vhodné odstranit ostré hrany z okrajů materiálu. Tím se minimalizuje riziko propálení a zlepšuje se přesnost a pevnost spoje.
 3. Sestavení: Před samotným svařováním je důležité zajistit správné sestavení dílů. Ujistěte se, že všechny součásti jsou správně seřazeny a fixovány v požadované poloze. Přesné sestavení zajistí přesnost a stabilitu spoje.
 4. Volba správného přídavného materiálu: Je nezbytné vybrat vhodný přídavný materiál, který odpovídá materiálu, který svařujete. Správná volba přídavného materiálu má vliv na pevnost, trvanlivost a kvalitu výsledného spoje.

Důkladná příprava materiálu před svařováním je klíčová pro dosažení optimálních výsledků. Dodržováním těchto kroků minimalizujete riziko vadných spojů a zajišťujete kvalitní a pevné svařování tenkých materiálů.

 

Užitečné tipy pro svařování tenkých materiálů

Při svařování tenkých materiálů je klíčové dodržovat správné postupy a techniky, aby se dosáhlo optimálních výsledků. Níže uvádíme několik užitečných tipů, které vám pomohou zlepšit kvalitu a pevnost spojů:

 • Použijte nízké svařovací proudy: Při práci s tenkými materiály je důležité používat nižší svařovací proudy, abyste minimalizovali riziko propálení materiálu. Nastavení nižšího proudu umožní jemnější kontrolu nad svarovým procesem.
 • Svařujte krátkými stehy: Místo dlouhých souvislých stehů je vhodnější používat krátké stehy. Krátké stehy s menším příkonem tepla minimalizují riziko přehřátí materiálu a zlepšují kontrolu nad svařovacím procesem.
 • Udržujte stabilní oblouk: Stabilní svařovací oblouk je klíčový pro dosažení kvalitního spoje. Dbejte na to, aby se oblouk neodchyloval od svarové linie a byl co nejstabilnější. Pravidelně kontrolujte svářečku a další vybavení, abyste zajistili konzistentní výkon.
 • Chraňte se před sálavým teplem: Při svařování je důležité chránit se před sálavým teplem a UV zářením. Používejte vhodné ochranné brýle a svářečskou kuklu, které chrání oči a obličej před škodlivými účinky tepelného záření.
 • Cvičte a zlepšujte se: Svařování je dovednost, která se zlepšuje praxí. Než se pustíte do svařování důležitého projektu, vyzkoušejte si techniku na zkušebních kusech materiálu. Pravidelný trénink a experimentování s různými technikami vám pomohou získat důvěru a zlepšit své svařovací schopnosti.

S dodržováním výše uvedených pokynů a s trochou praxe se vám podaří zvládnout svařování tenkých materiálů a dosáhnout kvalitních a pevných spojů. Získáte tak nejen funkční, ale i esteticky příjemné výsledky, které budou splňovat i ty nejpřísnější standardy.

Pokud máte jakékoli další otázky nebo potřebujete další informace ohledně svařování tenkých materiálů pomocí svařovacího zdroje TIG nebo MIG/MAG, neváhejte nás kontaktovat. Náš odborný tým je připraven vám poskytnout informace, doporučení a podporu, abyste mohli dosáhnout úspěšných a spolehlivých svarů ve vaší práci.