Svařování v nereaktivním plynu

 

svarovani-mig

Svařování v nereaktivním plynu, známé také jako svařování MIG (Metal Inert Gas), je oblíbená metoda svařování, která využívá ochrannou atmosféru inertního plynu, obvykle argonu nebo helia, k ochraně svarového kovu před kontaminací okolním vzduchem. Tato metoda je ideální pro svařování široké škály materiálů, včetně oceli, hliníku, nerezové oceli a mědi.

Princip fungování:

Svařování MIG využívá elektrický oblouk mezi tavnou elektrodou a svařovaným materiálem k vytváření intenzivního tepla. Elektroda se automaticky podává do svarové lázně, čímž se zajišťuje kontinuální přívod materiálu. Ochranný plyn proudí z hubice hořáku a vytlačuje vzduch ze svarové zóny, čímž zabraňuje oxidaci a tvorbě pórů.

Výhody svařování MIG:

 • Vysoce kvalitní svary: Svařování MIG produkuje čisté a pevné svary s minimálními vadami.
 • Univerzálnost: Vhodné pro svařování široké škály materiálů a tlouštěk plechů.
 • Snadné použití: Relativně snadno se naučí a používá i méně zkušení svářeči.
 • Všestrannost: Použitelné pro různé svařovací polohy, včetně poloh nad hlavou a v rohu.
 • Čistý proces: Produkuje méně dýmu a rozstřiku než jiné svařovací metody.

Typy svařovacích strojů MIG:

Existují dva hlavní typy svařovacích strojů MIG:

 • Svařovací transformátory: Tyto stroje jsou levnější a lehčí, ale obvykle nabízejí méně energie a funkcí.Výhody svařovacích transformátorů zahrnují jejich nižší cenu a lehčí hmotnost, což znamená, že jsou snadno přenosné. Jsou ideální pro základní svařovací práce, kde není vyžadován extrémní výkon nebo složité funkce. Nicméně, svařovací transformátory mají své nevýhody. Jejich výkon je obvykle nižší a nabízejí méně funkcí než dražší svařovací usměrňovače. To znamená, že nejsou ideální pro náročné svařovací úlohy, kde je potřeba vyššího výkonu a větší flexibility při nastavování stroje.
 • Svařovací usměrňovače: Tyto stroje jsou dražší a těžší, ale nabízí větší výkon a flexibilitu. Svařovací usměrňovače nabízejí několik výhod, mezi které patří jejich větší výkon a širší škála funkcí, což je činí vhodnými pro náročné svařovací úlohy. Díky těmto vlastnostem poskytují lepší stabilitu oblouku a dosahují vyšší kvality svaru. Nicméně, je třeba zmínit i jejich nevýhody, jako je vyšší cena, hmotnost a nižší mobilita ve srovnání se svařovacími transformátory.

Který typ stroje je pro vás ten pravý?

To závisí na vašich individuálních potřebách a svařovacích zkušenostech. Pokud jste začátečník a hledáte základní svařovací stroj pro lehké práce, pak je pro vás transformátor dobrou volbou. Pokud však potřebujete stroj pro náročnější svařovací úlohy nebo chcete mít více funkcí, pak je pro vás usměrňovač tou správnou volbou.

Další faktory, které je třeba zvážit:

 • Napájení: Zjistěte, zda máte k dispozici jednofázové nebo třífázové napájení. Většina transformátorů je jednofázových, zatímco usměrňovače mohou být jednofázové i třífázové.
 • Svařovací proud: Určete, jaký svařovací proud budete potřebovat pro vaše svařovací práce. Transformátory obvykle nabízejí nižší svařovací proud než usměrňovače.
 • Cyklus zapnutí: Cyklus zapnutí udává, jak dlouho může stroj pracovat při maximálním proudu, než se musí ochladit. Vyšší cyklus zapnutí je žádoucí pro delší svařování bez přestávek.
 • Doplňkové funkce: Některé svařovací stroje MIG nabízí doplňkové funkce, jako je plynné předproudění, plynné dofouknutí a regulace průtoku plynu. Tyto funkce mohou zlepšit kvalitu svaru a usnadnit svařování.

Faktory, které je nutno zvážit při svařování MIG

1. Výběr materiálu: Každý materiál má specifické vlastnosti, které ovlivňují svařovací proces. Například ocel vyžaduje jiné elektrody a ochranný plyn než hliník. Je důležité zvolit správnou kombinaci elektrody a ochranného plynu pro daný materiál, aby se dosáhlo optimálního výsledku. Některé běžné materiály a jejich požadavky jsou:

 • Ocel: Elektrody na ocel a ochranný plyn CO2 nebo směs Ar/CO2
 • Hliník: Elektrody na hliník a ochranný plyn Ar/He
 • Nerezová ocel: Elektrody na ocel a ochranný plyn Ar
 • Měď: Elektrody a ochranný plyn Ar/He

2. Tloušťka plechu: Tloušťka plechu ovlivňuje množství tepla potřebného pro svařování. Pro tenčí plechy je nutný nižší proud a pomalejší rychlost svařování, aby se zabránilo propálení materiálu. Naopak pro silnější plechy je nutný vyšší proud a rychlejší rychlost svařování, aby se dosáhlo dostatečného protavení. Správný proud a rychlost svařování pro danou tloušťku plechu naleznete v tabulkách doporučených parametrů svařování.

3. Svařovací poloha: Svařovací poloha ovlivňuje tok kovu a riziko vzniku vad. Polohy nad hlavou a v rohu jsou obtížnější než polohy vodorovné a svislé. Pro každou polohu existují specifické techniky svařování, které je nutné dodržovat pro dosažení kvalitních svarů. Některé běžné svařovací polohy jsou:

 • Vodorovná: Nejjednodušší a nejběžnější poloha
 • Svislá: Používá se pro svařování stěn a stojin
 • Nad hlavou: Obtížnější poloha, která vyžaduje speciální techniky
 • V rohu: Používá se pro svařování rohů a hran

4. Nastavení stroje: Správné nastavení stroje MIG je klíčové pro dosažení kvalitních svarů. Mezi důležité parametry patří svařovací proud, napětí oblouku, rychlost podávání elektrody a průtok ochranného plynu. Je důležité nastavit tyto parametry podle doporučení pro daný materiál, tloušťku plechu a svařovací polohu. Některé moderní svařovací stroje MIG disponují automatickým nastavením parametrů, které usnadňuje práci a zajišťuje konzistentní výsledky.

Dodržováním těchto faktorů a správným nastavením svařovacího stroje MIG můžete dosahovat kvalitních a pevných svarů.

 

Bezpečnostní pokyny

Při svařování MIG je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, aby se zabránilo zraněním. Patří sem:

 • Používání vhodného ochranného vybavení, včetně svářečské helmy, rukavic a oblečení.
 • Zabezpečení svařovacího prostoru před nebezpečím požáru.
 • Vypnutí stroje před jakýmkoli seřízením nebo údržbou.
 • Dodržování pokynů výrobce pro konkrétní svařovací stroj.

Svařování MIG je všestranná a spolehlivá metoda svařování, která se používá v široké škále průmyslových odvětví. Díky snadnému použití a vysoce kvalitním svarům je ideální pro jakéhokoli svářeče, ať už začátečníka nebo zkušeného profesionála.

Pokud máte jakékoli další otázky nebo potřebujete další informace ohledně svařování pomocí svařovacího zdroje MIG, neváhejte nás kontaktovat. Náš odborný tým je připraven vám poskytnout informace, doporučení a podporu, abyste mohli dosáhnout úspěšných a spolehlivých svarů ve vaší práci.